Sunday, 6 January 2013

PONDOK MENUNGGU

Pihak sekolah telah membina pondok menunggu bagi kemudahan pelajar dan ibubapa sewaktu uurusan datang dan pulang dari sekolah.Pihak sekolah juga mengharapkan sumbangan dan kerjasama ibubapa bagi menjadikan pondok ini menarik dan selesa digunakan.Sumbangan boleh berbentuk bahan bacaan atau berupa wang tunai.

No comments:

Post a Comment