Monday, 17 September 2012

PERMOHONAN KWAMP 2013

Tawaran permohonan kepada penjaga murid berpendapatan RM760 @ Perkapita 190 dan kurang(Paras Garis Kemiskinan(PGK) .
Keluarga murid mengisi borang permohonan individu KWAPM dan mengemukakan semula kepada pihak sekolah bersama dokumen sokongan seperti di bawah tidak lewat dari tarikh 21 September 2012:-
1 Salinan sijil lahir/kad pengenalan murid yang disahkan
2 Salinan kad pengenalan ibu bapa/penjaga yang disahkan.

Borang KWAMP :klik disini

No comments:

Post a Comment