Wednesday, 19 September 2012

BILIK OPERASI SPBT (BOSS)


MEJA KERJA GURU
RAK FAIL

PAPAN INFO

RAK BUKU

SUDUT SPBT

RUANG KERJA

PAPAN INFO

CARTA ORGANISASI

PINTU MASUK
Bagi menjamin penjagaan dan keselamatan buku teks SPBT, sekolah perlulah menguruskan Bilik Operasi SPBT Sekolah dengan efisien. Bilik Operasi SPBT Sekolah diwujudkan dengan konsep bilik ini hanya digunakan sebagai tempat untuk menguruskan SPBT sekolah. Sekolah perlu mengadakan satu sistem pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah yang sistematik.Oleh itu Unit "BOSS SKHM" mengambil tindakan proaktif bagi menjadi pengususan SBPT sekolah berada di landasan yang betul.VISI SPBT
    
Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai    penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Hutan Melintang dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014.                                                                      

MISI SPBT

1. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap,selamat, bersih dan ceria
2. Memantapkan pengurusan yang berkualiti
3. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan
4. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat
OBJEKTIF SPBT

1. Mengumpul, memproses, menyimpan dan mengedar maklumat


2. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.


3. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat


4. Membina program media pengajaran dan pembelajaran.


No comments:

Post a Comment