Tuesday, 18 December 2012

PRA SEKOLAH


 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN MURID KE KELAS PRASEKOLAH KPM
i) Warganegara MALAYSIA  sahaja.
ii) Kanak-kanak yang mencapai kohort umur lebih empat (4+) tahun pada hari pertama bulan               Januari dalam tahun persekolahan semasa.
iii)Keutamaan pemilihan berasaskan kepada merit pendapatan ibubapa/penjaga di bawah        garis kemiskinan dan ranking pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi.
iv)Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang.
v)Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan    Murid Prasekolah.

No comments:

Post a Comment